Những cặp lô hay về cùng nhau

Anh em chơi lô đề lâu năm sẽ biết được rằng lô đề thường ra theo cặp và chỉ có người chơi chịu tìm tòi quan sát thì mới phát hiện ra điều này.Hôm nay qua bài viết này các chuyên gia số học của nhacailodeonline.com sẽ tổng hợp những cặp lô hay về cùng nhau để anh em cùng nghiên cứu.

Những cặp lô hay về cùng nhau:

35 hay về cùng 78

25 hay về cùng 46

16 hay về cùng 34

41 hay về cùng 72

00 hay về cùng 10

49 hay về cùng 53

86 hay về cùng 87

15 hay về cùng 69

18 hay về cùng 85

23 hay về cùng 37

56 hay về cùng 90

29 hay về cùng 39

06 hay về cùng 66

30 hay về cùng 80

69 hay về cùng 89

67 hay về cùng 76

45 hay về cùng 55

09 hay về cùng 79

Những cặp lô hay về cùng nhau hôm trước và hôm sau:

Hôm nay ra lô 14 thì hôm sau đánh lô 34 và ngược lại

Hôm nay ra lô 37 thì hôm sau đánh lô 58 và ngược lại

Nếu hôm nay ra lô 78 thì hôm sau đánh cả cặp 35 – 53 và ngược lại

Hôm nay ra lô 48 thì hôm sau đánh lô 84 và ngược lại

Hôm nay ra lô 18 thì hôm sau đánh lại cả cặp 18 – 81 và ngược lại

Hôm nay ra lô 27 thì hôm sau đánh lô 38 và ngược lại

Hôm nay ra lô 06 thì hôm sau đánh 66 và ngược lại

Hôm nay ra lô 22 thì hôm sau đánh lô 88 và ngược lại

Hôm nay ra lô 16 thì hôm sau đánh lô 68 và ngược lại

Hôm nay ra lô 00 thì hôm sau đánh 03 và ngược lại

Hôm nay ra lô 26 thì hôm sau đánh lô 89 và ngược lại

Hôm nay ra lô 71 thì hôm sau đánh lô 86 và ngược lại

Hôm nay ra lô 65 thì hôm sau đánh lô 70 và ngược lại

Hôm nay ra lô 36 thì hôm sau đánh lô 59 và ngược lại

Hôm nay ra lô 74 thì hôm sau đánh lô 94 và ngược lại

Hôm nay ra lô 90 hôm sau đánh lô 98 và ngược lại

 

Những cặp lô kép hay về cùng nhau:

Lô hôm nay ra 00 thì hôm sau đánh 51

Lô hôm nay ra 11 thì hôm sau đánh 73

Lô hôm nay ra 22 thì hôm sau đánh 20

Lô hôm nay ra 33 thì hôm sau đánh 89

Lô hôm nay ra 44 thì hôm sau đánh 47

Lô hôm nay ra 55 thì hôm sau đánh 05

Lô hôm nay ra 66 thì hôm sau đánh 64

Lô hôm nay ra 77 thì hôm sau đánh 38

Lô hôm nay ra 88 thì hôm sau đánh 98 


Lô hôm nay ra 99 thì hôm sau đánh 01

Những cặp lô hay về theo thứ ngày

Thứ hai: hay về cặp lô 18 – 25

Thứ ba: hay về cặp lô 49 – 53

Thứ tư: hay về cặp lô 00 – 41

Thứ 5: hay về cặp lô 36 – 72

Thứ 6: hay về cặp lô 48 – 94

Thứ 7: hay về cặp lô 78 – 79

Chủ nhật: hay về cặp lô 52 – 89

Bắt lô theo giải đặc biệt

Đặc biệt hôm nay về 20 thì hôm sau đánh lô 61

Đặc biệt hôm nay về 01 thì hôm sau đánh lô 11

Đặc biệt hôm nay về 35 thì hôm sau đánh lô 75

Đặc biệt hôm nay về 12 thì hôm sau đánh lô 19

Đặc biệt hôm nay về 60 thì hôm sau đánh lô 68

Đặc biệt hôm nay về 77 thì hôm sau đánh lô 67 

Đặc biệt hôm nay về 03 thì hôm sau đánh lô 06 

Đặc biệt hôm nay về 14 thì hôm sau đánh lô 84

Đặc biệt hôm nay về 80 thì hôm sau đánh lô 86

Đặc biệt hôm nay về 49 thì hôm sau đánh lô 53

Đặc biệt hôm nay về 35 thì hôm sau đánh lô 78

Đặc biệt hôm nay về 29 thì hôm sau đánh lô 30

Đặc biệt hôm nay về 87 thì hôm sau đánh lô 90

Đặc biệt hôm nay về 96 thì hôm sau đánh lô 69

Đặc biệt hôm nay về 26 thì hôm sau đánh lô 43

Đặc biệt hôm nay về 34 thì hôm sau đánh lô 73

Đặc biệt hôm nay về 32 thì hôm sau đánh lô 92

Đặc biệt hôm nay về 08 thì hôm sau đánh lô 88

Đặc biệt hôm nay về 07 thì hôm sau đánh lô 71

Đặc biệt hôm nay về 15 thì hôm sau đánh lô 81

Đặc biệt hôm nay về 63 thì hôm sau đánh lô 99

Đặc biệt hôm nay về 48 thì hôm sau đánh lô 65

Đặc biệt hôm nay về 27 thì hôm sau đánh lô 85


Những cặp lô lộn hay về cùng nhau

Hôm nay ra cặp lô 01 – 10 thì hôm sau đánh cặp 14 – 41 và ngược lại 

Hôm nay ra cặp lô 34 – 43 thì hôm sau đánh cặp 47 – 74 và ngược lại 

Hôm nay ra cặp lô 25 – 52 thì hôm sau đánh cặp 36 – 63 và ngược lại 

Hôm nay ra cặp lô 35 – 53 thì hôm sau đánh cặp 78 – 87 và ngược lại 

Hôm nay ra cặp lô 16 – 61 thì hôm sau đánh cặp 29 – 92 và ngược lại 

Hôm nay ra cặp lô 19 – 91 thì hôm sau đánh cặp 13 – 31 và ngược lại 

Hôm nay ra cặp lô 46 – 64 thì hôm sau đánh cặp 07 – 70 và ngược lại 

Hôm nay ra cặp lô 17 – 71 thì hôm sau đánh cặp 39 – 93 và ngược lại 

Hôm nay ra cặp lô 23 – 32 thì hôm sau đánh cặp 56 – 65 và ngược lại 

Hôm nay ra cặp lô 79 – 97 thì hôm sau đánh cặp 24  – 42 và ngược lại 

Hôm nay ra cặp lô 57 – 75 thì hôm sau đánh cặp 02 – 20 và ngược lại 

Hôm nay ra cặp lô 89 – 98 thì hôm sau đánh cặp 58 – 85 và ngược lại 

Hôm nay ra cặp lô 12 – 21 thì hôm sau đánh cặp 26 – 62 và ngược lại 

Hôm nay ra cặp lô 48 – 84 thì hôm sau đánh cặp 09 – 90 và ngược lại 

Nuôi những cặp lô hay về cùng nhau:

Ra lô 00 thì nuôi 20 và ngược lại

Ra lô 12  thì nuôi 27 và ngược lại

Ra lô 20 thì nuôi 36 và ngược lại

Ra lô 32 thì nuôi 42 và ngược lại


Ra lô 49 thì nuôi 53 và ngược lại

Ra lô 07 thì nuôi 63 và ngược lại

Ra lô 47 thì nuôi 21 và ngược lại

Ra lô 30 thì nuôi 60 và ngược lại

Ra lô 40 thì nuôi 94 và ngược lại

Ra lô 28  thì nuôi 39 và ngược lại

Ra lô 15 thì nuôi 74 và ngược lại

Ra lô 02 thì nuôi 09 và ngược lại

Ra lô 35 thì nuôi 90 và ngược lại

Ra lô 37 thì nuôi 88 và ngược lại

Ra lô 46 thì nuôi 78 và ngược lại

Ra lô 19  thì nuôi 92 và ngược lại

Ra lô 25  thì nuôi 50 và ngược lại

Ra lô 59  thì nuôi 80 và ngược lại


Ra lô 67 thì nuôi 97 và ngược lại

Ra lô 11 thì nuôi 99  và ngược lại

Ra lô 10 thì nuôi 69 và ngược lại

Những cặp song thủ lô hay về

Hôm nay ra lô 27 thường thì hôm sau sẽ ra cặp 07-70, 16 – 61

Hôm nay ra lô 13 thường thì hôm sau sẽ ra cặp 26 – 62 , 02 – 20

Hôm nay ra lô 47 thường thì hôm sau sẽ ra cặp 35 – 53, 56 – 65 


Hôm nay ra lô 10 thường thì hôm sau sẽ ra cặp 48 – 84, 69 – 96

Hôm nay ra lô 54 thường thì hôm sau sẽ ra cặp 15 – 51, 23 – 32

Hôm nay ra lô 28 thường thì hôm sau sẽ ra cặp 09 – 90, 19 – 91

Hôm nay ra lô 21  thường thì hôm sau sẽ ra cặp 37 – 73, 04 – 40

Hôm nay ra lô 33 thường thì hôm sau sẽ ra cặp 49 – 94, 68 – 86

Hôm nay ra lô 39  thường thì hôm sau sẽ ra cặp 01 – 10, 36 – 63

Hôm nay ra lô 42  thường thì hôm sau sẽ ra cặp 17 – 71, 57 – 75

Hôm nay ra lô 74 thường thì hôm sau sẽ ra cặp 08 – 80, 79 – 97

Hôm nay ra lô 86 thường thì hôm sau sẽ ra cặp 78 – 87 , 07 – 70 


Những cặp lô xiên hay về cùng nhau

Hôm nay về lô xiên 28 – 47 hôm sau đánh ngay 36 – 49

Hôm nay về lô xiên 03 – 08  hôm sau đánh ngay 24 – 78

Hôm nay về lô xiên 24 – 37 hôm sau đánh ngay 75 – 96

Hôm nay về lô xiên 07 – 67  hôm sau đánh ngay 56 – 87

Hôm nay về lô xiên 19 – 55  hôm sau đánh ngay 08 – 10

Hôm nay về lô xiên 06 – 16  hôm sau đánh ngay 84 – 94

Hôm nay về lô xiên 38 – 63  hôm sau đánh ngay 11 – 23

Hôm nay về lô xiên 20 – 30 hôm sau đánh ngay 69 – 71

Hôm nay về lô xiên 62 – 87  hôm sau đánh ngay 66 – 74

Hôm nay về lô xiên 31 – 51 hôm sau đánh ngay 18 – 79

Hôm nay về lô xiên 29  – 97 hôm sau đánh ngay 17 – 48

Hôm nay về lô xiên 89 – 92 hôm sau đánh ngay 73 – 77

Trên đây là tổng hợp những cặp lô hay về cùng nhau, anh em có thể tham khảo để chọn cho mình những con số may mắn. Hãy theo dõi nhacailodeonline.com để cập nhật những thông tin và mẹo chơi lô đề bổ ích từ các chuyên gia số học và đội ngũ soi cầu chuyên nghiệp nhé.

You might like

About the Author: Burny