Đề về 49 hôm sau đánh số gì?

Đề về 49 hôm sau đánh số gì

Đề về 49 hôm sau đánh số gì – Xem chi tiết thống kê và phân tích các lotto và các chạm giải đặc biệt về nhiều nhất trong ngày hôm sau.

Nhacailodeonline.com sẽ giúp các bạn giải mã băn khoăn đề về 49 hôm sau đánh số gì để chúng ta có những nhìn nhận khách quan trong việc đầu tư vào bộ môn lô đề có tính toán và chính xác nhất.

Đề về 49 hôm sau đánh lô gì?

Bảng lô tô ngày hôm sau khi đặc biệt hôm trước về 49 gần nhất

Bộ số xuất hiện nhiều nhất là: 71 – 30 lần

Bộ số xuất hiện ít nhất là: 17 – 10 lần

Ngày hôm sau

Lô ra ngày hôm sau

4/2/2021

07 – 11 – 15 – 16 – 18 – 18 – 20 – 25 – 32 – 32 – 40 – 43 – 44 – 45 – 45 – 52 – 57 – 59 – 62 – 67 – 69 – 69 – 71 – 72 – 91 – 95 – 96

19/1/2021

01 – 03 – 16 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 27 – 33 – 38 – 39 – 45 – 48 – 48 – 50 – 52 – 55 – 56 – 67 – 77 – 80 – 83 – 84 – 90 – 96 – 97

5/12/2020

01 – 04 – 05 – 12 – 17 – 21 – 24 – 24 – 34 – 37 – 38 – 39 – 41 – 48 – 55 – 59 – 60 – 67 – 68 – 71 – 74 – 80 – 90 – 91 – 94 – 96 – 99

11/3/2020

02 – 02 – 11 – 20 – 24 – 25 – 25 – 26 – 29 – 29 – 34 – 40 – 41 – 45 – 50 – 59 – 60 – 65 – 74 – 75- 79 – 79 – 80 – 91 – 94 – 98 – 99

23/1/2020

13 – 18 – 20 – 20 – 27 – 33 – 36 – 41 – 49 – 56 – 63 – 69 – 70 – 71 – 72 – 75 – 75 – 80 – 83 – 84 – 87 – 89 – 90 – 90 – 93 – 93 – 97

5/1/2020

00 – 08 – 12 – 21 – 25 – 36 – 43 – 47 – 49 – 54 – 56 – 56 – 59 – 62 – 64 – 64 – 66 – 70 – 73 – 74 – 74 – 81 – 82 – 88 – 93 – 94 – 95

19/12/2019

00 – 11 – 21 – 21 – 26 – 27 – 29 – 33 – 35 – 38 – 44 – 49 – 49 – 51 – 58 – 60 – 62 – 62 – 64 – 73 – 74 – 74 – 75 – 82 – 84 – 89 – 89

21/10/2019

05 – 10 – 13 – 21 – 25 – 27 – 27 – 30 – 30 – 30 – 32 – 33 – 33 – 34 – 40 – 42 – 47 – 53 – 59 – 74 – 74 – 80 – 88 – 89 – 89 – 95 – 99

19/5/2019

03 – 08 – 12 – 14 – 15 – 15 – 25 – 40 – 44 – 44 – 49 – 50 – 56 – 58 – 68 – 68 – 69 – 76 – 77 – 83 – 84 – 86 – 87 – 94 – 95 – 96 – 96

28/1/2019

02 – 03 – 07 – 09 – 18 – 33 – 34 – 35 – 44 – 44 – 45 – 48 – 57 – 59 – 67 – 69 – 79 – 83 – 86 – 88 – 89 – 90 – 90 – 94 – 94 – 95 – 97

4/9/2018

02 – 04 – 08 – 09 – 11 – 14 – 24 – 25 – 39 – 43 – 46 – 48 – 56 – 61 – 64 – 70 – 71 – 73 – 75 – 77 – 78 – 79 – 88 – 91 – 95 – 95 – 99

14/8/2018

06 – 08 – 09 – 10 – 14 – 19 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 30 – 41 – 43 – 48 – 51 – 55 – 66 – 71 – 73 – 78 – 80 – 81 – 82 – 86 – 98 – 98

21/7/2018

09 – 11 – 13 – 14 – 17 – 26 – 28 – 30 – 31 – 36 – 38 – 40 – 42 – 43 – 47 – 57 – 60 – 68 – 69 – 70 – 70 – 71 – 85 – 85 – 89 – 89 – 90

25/6/2018

02 – 05 – 13 – 17 – 25 – 27 – 31 – 34 – 38 – 40 – 43 – 53 – 56 – 59 – 59 – 63 – 64 – 66 – 71 – 73 – 79 – 81 – 83 – 88 – 90 – 92 – 93

17/3/2018

00 – 02 – 02 – 05 – 07 – 09 – 11 – 14 – 15 – 17 – 18 – 20 – 27 – 25 – 27 – 36 – 36 – 39 – 42 – 62 – 63 – 66 – 68 – 70 – 75 – 81 – 87

12/1/2018

01 – 02 – 04 – 09 – 11 – 17 – 18 – 23 – 24 – 30 – 33 – 36 – 46 – 48 – 49 – 56 – 59 – 60 – 62 – 77 – 80 – 82 – 84 – 86 – 90 – 92 – 93

13/12/2017

03 – 07 – 09 – 12 – 14 – 18 – 19 – 25 – 26 – 26 – 27 – 50 – 51 – 54 – 55 – 55 – 57 – 60 – 63 – 66 – 72 – 74 – 76 – 82 – 86 – 88 – 97

17/10/2017

06 – 06 – 11 – 13 – 15 – 23 – 24 – 24 – 32 – 33 – 49 – 51 – 54 – 55 – 55 – 57 – 61 – 64 – 65 – 71 – 72 – 73 – 75 – 78 – 84 – 85 – 89

25/8/2017

00 – 03 – 04 – 04 – 10 – 11 – 21 – 30 – 31 – 34 – 34 – 37 – 42 – 46 – 52 – 57 – 58 – 64 – 67 – 77 – 88 – 90 – 94 – 96 – 97 – 98 – 99

20/8/2017

00 – 01 – 01 – 05 – 07 – 09 – 14 – 17 – 18 – 24 – 25 – 29 – 31 – 37 – 39 – 41 – 43 – 44 – 49 – 57 – 57 – 60 – 73 – 82 – 83 – 88 – 98

3/7/2017

02 – 15 – 21 – 27 – 31 – 36 – 37 – 39 – 46 – 50 – 54 – 58 – 58 – 59 – 61 – 64 – 68 – 72 – 75 – 78 – 82 – 82 – 86 – 92 – 97 – 97 – 99

16/5/2017

09 – 10 – 10 – 14 – 15 – 24 – 25 – 26 – 38 – 47 – 56 – 61 – 61 – 70 – 71 – 71 – 74 – 79 – 84 – 85 – 88 – 88 – 90 – 93 – 94 – 94 – 94

26/4/2017

08 – 09 – 15 – 12 – 19 – 19 – 19 – 21 – 21 – 26 – 27 – 30 – 37 – 44 – 48 – 57 – 58 – 63 – 68 – 69 – 71 – 73 – 81 – 86 – 90 – 90 – 98

9/3/2017

06 – 07 – 12 – 16 – 20 – 25 – 28 – 31 – 34 – 35 – 37 – 38 – 38 – 51 – 51 – 52 – 54 – 59 – 60 – 62 – 63 – 66 – 72 – 77 – 78 – 81 – 90

3/2/2017

01 – 13 – 16 – 18 – 19 – 20 – 30 – 31 – 33 – 38 – 38 – 42 – 46 – 51 – 53 – 56 – 61 – 68 – 70 – 70 – 78 – 82 – 83 – 85 – 91 – 94 – 95

5/12/2016

15 – 18 – 19 – 20 – 24 – 24 – 27 – 30 – 33 – 34 – 41 – 43 – 45 – 46 – 60 – 61 – 64 – 67 – 72 – 75 – 78 – 78 – 84 – 91 – 92 – 94 – 95

27/10/2016

01 – 18 – 21 – 25 – 26 – 30 – 31 – 38 – 41 – 44 – 45 – 50 – 53 – 56 – 57 – 60 – 61 – 61 – 63 – 67 – 68 – 71 – 73 – 79 – 80 – 95 – 97

23/8/2015

00 – 10 – 14 – 18 – 20 – 25 – 25 – 34 – 35 – 38 – 38 – 39 – 42 – 44 – 47 – 48 – 53 – 58 – 61 – 68 – 78 – 80 – 81 – 83 – 84 – 88 – 90

30/6/2015

00 – 03 – 07 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 21 – 23 – 24 – 25 – 29 – 30 – 39 – 44 – 44 – 49 – 60 – 63 – 66 – 76 – 76 – 94 – 98 – 99

Đề về 49 hôm sau đánh đặc biệt số gì?

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải đặc biệt xuất hiện 49

Bộ số Số lần Bộ số

Số lần

Bộ số

Số lần

Bộ số

Số lần

Bộ số

Số lần

98

3 lần

71

3 lần

77

3 lần

86

3 lần

18

3 lần

69

2 lần

94

2 lần

54

2 lần

75

2 lần

76

2 lần

24

2 lần

21

2 lần

87

2 lần

9

2 lần

05

2 lần

12

2 lần

97

2 lần

81

1 lần

80

1 lần

79

1 lần

78

1 lần

07

1 lần

44

1 lần

45

1 lần

06

1 lần

13

1 lần

48

1 lần

60

1 lần

49

1 lần

74

1 lần

51

1 lần

73

1 lần

72

1 lần

03

1 lần

59

1 lần

38

1 lần

35

1 lần

36

1 lần

90

1 lần

16

1 lần

63

1 lần

92

1 lần

20

1 lần

96

1 lần

22

1 lần

68

1 lần

89

1 lần

14

1 lần

27

1 lần

88

1 lần

58

1 lần

08

1 lần

31

1 lần

65

1 lần

84

1 lần

83

1 lần

99

1 lần

Thống kê chạm khi giải đặc biệt về 49

Đầu : 8 (11 lần) – 9 (11 lần) – 0 (8 lần) – 7 (15 lần) – 6 (6 lần) – 5 (5 lần) – 3 (4 lần) – 2 (7 lần) – 1 (8 lần) – 4 (4 lần)

Đuôi : 4 (10 lần) – 6 (9 lần) – 7 (9 lần) – 8 (13 lần) – 1 (8 lần) – 5 (7 lần) – 2 (5 lần) – 9 (9 lần) – 3 (5 lần) – 0 (4 lần)

Tổng : 3 (11 lần) – 4 (11 lần) – 5 (9 lần) – 9 (14 lần) – 8 (8 lần) – 7 (6 lần) – 1 (5 lần) – 6 (9 lần) – 2 (5 lần) – 0 (1 lần)

Kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi đề về 49 vào ngày trước đó

Ngày

Giải Đặc Biệt

Giải Đặc Biệt

Ngày

20/10/2019

23749

72174

21/10/2019

27/01/2019

58549

85889

28/01/2019

24/06/2018

46249

01883

25/06/2018

2/7/2017

53349

98586

3/7/2017

4/12/2016

86749

67560

5/12/2016

11/3/2012

98049

81692

12/3/2012

27/03/2011

46549

41718

28/03/2011

6/12/2009

98049

58376

7/12/2009

10/7/2005

63349

48345

11/7/2005

17/04/2005

38049

50951

18/04/2005

7/11/2004

02549

73287

8/11/2004

12/9/2004

15249

70169

13/09/2004

4/4/2004

45749

10471

5/4/2004

16/06/2002

76549

10149

17/06/2002

2/6/2002

96749

26575

3/6/2002

14/10/2001

76649

90777

15/10/2001

Ý nghĩa giấc mơ thấy đề về 49 và hôm sau đánh số gi?

Con số 49 là một con số được kết hợp bởi một con số chẵn và một con số lẻ. Điều này được lý giải rằng khi các anh em nằm mơ thấy con số 49 thì giấc mơ này muốn nói rằng đây chính là thời khắc của các bạn. Những dự định trong tương lai mà các bạn đã vạch ra sẽ đạt được những thành công như mong đợi nếu như các bạn bắt tay ngay vào việc thực hiện nó.

Bên cạnh đó, nếu như các bạn ngủ mơ thấy giấc mơ này thì còn muốn báo động cho các bạn về tình hình sức khỏe của chính bản thân các bạn. Các bạn nên có một khoảng thời gian thư giãn và chăm sóc bản thân các bạn.

Hơn nữa, nếu như ngủ mơ thấy con số 49 thì giấc mơ này cũng muốn đề cập đến sự chấm dứt một vấn đề nào đó của các bạn ở hiện tại, các bạn đã sẵn sàng để bước sang một thời kỳ mới và một sự chuyển biến mới mang tính tích cực hơn.

Mơ thấy số 49 đánh ngay cặp số 39 – 93

Trên đây là những thống kê của nhacailodeonline.com tổng hợp lại nhằm đưa ra cho các bạn những phương án để đầu tư khoản tiền của mình một cách chính xác nhất. Chúc các bạn luôn luôn may mắn.

You might like

About the Author: Burny